Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (03.08.2015)

Thứ 3, 04/08/2015

Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (03.08.2015)

Tại các tỉnh thành phía Nam, do ảnh hưởng của mưa nên bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ. Trên các ruộng đã có xuất hiện bệnh trên lá cần tích cực phòng trị theo nguyên tắc “4 đúng”; cần lưu ý phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông nhất là đối với những giống lúa nhiễm như OM 1490, OM 6976, IR 50404, OMCS 2000....

1. Trên lúa 

a) Các tỉnh phía Bắc 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Tăng nhanh, tập trung tại các tỉnh Bắc bộ, nhất là trên lúa Mùa sớm và gây hại trong những ngày đầu tháng 8/2015. Cần tăng cường kiểm tra, tổ chức, thực hiện phòng chống tại những diện tích lúa có mật độ sâu non cao.

- Bệnh lem lép hạt: Tăng nhanh trên diện tích lúa trỗ giặp mưa, ẩm, nhất là các tỉnh Bắc Trung bộ. Những giống lúa thường bị hại nặng, những diện tích có nguy cơ hại cao cần chủ động phòng chống sớm.

- Chuột tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên lúa Hè Thu giai đoạn làm đòng, trỗ. Lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh rộ đứng cái, hại nặng những vùng gần gò bãi, mương máng, khu vục gần làng, vùng có mật độ chuột cao chưa được phòng trừ.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh tích lũy mật độ và gây hại trên lúa giai đoạn đòng - trỗ. Mức độ nhẹ đến trung bình, nặng cục bộ.

- Bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa đòng - trỗ; Lưu ý các biện pháp canh tác như không bón thừa phân đạm 

- Ngoài ra, theo dõi và phòng chống bệnh khô vằn, ... hại lúa Hè Thu, Mùa sớm.

b) Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên:

- Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt...tiếp tục gây hại trên lúa Hè thu đòng trổ - chắc xanh, sâu cuốn lá nhỏ hại cục bộ lá đòng lúa đòng trỗ. 

- Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu nghẹt rễ... hại lúa mùa, lúa vụ 3 giai đoạn mạ - đẻ nhánh. 

- Chuột, ốc bưu vàng: tiếp tục hại trên lúa giai đoạn mạ, đẻ nhánh.

c) Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 4, 5 và một ít trưởng thành. Các địa phương có gieo sạ Thu Đông - Mùa 2015 cần tích cực chuẩn bị đất, theo dõi đợt rầy di trú 10 ngày đầu tháng 8/2015 này để xuống giống né rầy đạt hiệu quả cao 

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá xuất hiện rải rác trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng. Khi phát hiện bệnh nhổ huỷ cây lúa bị bệnh nếu bị nhiễm nhẹ, nếu bị bệnh nặng các địa phương cần tiến hành trục huỷ, tránh lây lan sang các diện tích khác. 

- Do ảnh hưởng của mưa nên bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ. Trên các ruộng đã có xuất hiện bệnh trên lá cần tích cực phòng trị theo nguyên tắc “4 đúng”; cần lưu ý phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông nhất là đối với những giống lúa nhiễm như OM 1490, OM 6976, IR 50404, OMCS 2000....

- Bệnh bạc lá (cháy bìa lá) tiếp tục phát sinh phát triển trong điều kiện thời tiết thuận lợi, khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, phát hiện bệnh sớm và phòng trị kịp thời không để ảnh hưởng năng suất lúa về sau 

- Ngoài ra, cũng cần lưu ý ốc bưu vàng, sâu cuốn lá nhỏ ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh, nhện gié, chuột giai đoạn lúa trỗ - chín.  

2. Cây trồng khác

- Cây ngô: Sâu bệnh tiếp tục gây hại mức độ nhẹ. 

- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục hại.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long có xu hướng tăng về diện tích nhiễm bệnh.

- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại ở các tỉnh ĐBSCL

Theo Cục bảo vệ thực vật

 

 Bình luận

  Đăng ký tài khoản mới.

* Tên truy cập:  

* Mật khẩu:  

 

    Designed by TASCOM