Tờ trình cho phép F.I.T Group được sở hữu đến 80% vốn điều lệ TSC mà không cần chào mua công khai

Thứ 5, 30/03/2017Bình luận

  Đăng ký tài khoản mới.

* Tên truy cập:  

* Mật khẩu:  

 

    Designed by TASCOM