Thư Ngỏ

của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị TSC

Thưa Quý vị khác hàng, Quý vị đối tác và Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ – TSC!

Với tư cách tân Chủ tịch HĐQT của TSC, tôi xin gửi tới Quý vị lời chào, lời cảm ơn trân trọng nhất vì sự ủng hộ và sát cánh của Quý vị cùng với TSC trong suốt những năm qua.

Thưa Quý vị, TSC đã có mặt và gắn bó với ngành Nông nghiệp Việt Nam trong hơn 30 năm, nhiều thành công, nhiều khó khăn và cũng nhiều biến động. Trên hết, TSC đang đứng trước nhiều thử thách và chúng tôi, Ban Quản trị - Điều hành mới của TSC ở đây để biến những thử thách đó thành cơ hội phát triển cho TSC.

Chúng tôi cam kết dựa trên những thành tựu của TSC, cùng với nguồn tài chính mạnh mẽ, kinh nghiệm quản trị - quản lý - điều hành chuyên nghiệp, với mục tiêu, chiến lược đúng đắn, chúng tôi sẽ đưa TSC cất cánh, trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Thêm vào đó chúng tôi cũng cam kết sự phát triển của TSC là sự phát triển bền vững và gắn liền với trách nhiệm xã hội. Sự phát triển của TSC không chỉ mang lại và gia tăng giá trị cho cổ đông, cho người lao động của công ty mà còn mang lại nhiều lợi ích hơn cho bà con nông dân và cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Tôi hi vọng rằng những quyết tâm, cam kết mạnh mẽ trên đây cùng với nguồn sinh lực mới, Quý vị sẽ luôn ủng hộ để đưa TSC trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Nông nghiệp.

Trân trọng,

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Sang

 

Designed by TASCOM