Phân bón

Các sản phẩm phân bón của TSC cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để cây trồng phát triển ổn định, cho năng suất cao. Với hệ thống kho hiện đại, quy mô; hệ thống đại lý phân phối mạnh và rộng lớn; phân bón TSC luôn là mặt hàng không thể thiếu trong những vụ mùa của bà con. 

 

Designed by TASCOM