Giống

Bằng việc hợp tác với các tập đoàn nông nghiệp hàng đầu thế giới, TSC phân phối độc quyền những hạt giống ngô, lúa, rau… chất lượng tại Việt Nam. Những hạt giống được TSC lựa chọn khắt khe, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sông ngòi tại Việt Nam, đảm bảo cho năng suất cao, hỗ trợ hiệu quả tại cánh đồng và giúp người nông dân giảm chi phí tối đa.

Designed by TASCOM