Gạo

Sản phẩm gạo xuất khẩu của TSC luôn được khách hàng đánh giá cao và đặt mua với số lượng ổn định mỗi năm. Hiện nay, TSC đã xuất gạo trực tiếp sang các nước Mỹ, Nhật, Pháp, Úc, Hồng Kông, và nhiều nước châu Á khác. TSC cũng được tín nhiệm khi được giao thực hiện các hợp đồng chính phủ về xuất khẩu gạo qua các nước.

Designed by TASCOM