BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Ông PHẠM VIỆT DŨNG

Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn đầu tư tại các công ty Ernst & Young Việt Nam, F.I.T…


Thành viên ban kiểm soát

Bà NGUYỄN THÙY THƯƠNG

Bà Thương có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tại các công ty Chứng khoán Thăng Long, Chứng khoán MB…

Bà Thương tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh.


Thành viên ban kiểm soát

Ông PHÍ XUÂN TRƯỜNG

Ông Trường có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn đầu tư tại Công ty TNHH PwC Việt Nam, CTCP Đầu tư F.I.T…

                                                                                          


   
 
   
 
   

 

Designed by TASCOM