BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Ông PHẠM VIỆT DŨNG

Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn đầu tư tại các công ty Ernst & Young Việt Nam, F.I.T…


Thành viên ban kiểm soát

Bà NGUYỄN THÙY THƯƠNG

Bà Thương có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tại các công ty Chứng khoán Thăng Long, Chứng khoán MB…

Bà Thương tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh.


Thành viên ban kiểm soát

Ông TRỊNH QUỐC KHÁNH

Ông Khánh có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, tư vấn, đầu tư. Trước khi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát tại TSC, ông Khánh từng làm việc tại các công ty VMS Mobile, Gtel Mobile, VNPT và F.I.T.                                                                                            


   
 
   
 
   

 

Designed by TASCOM